Corteo storico “Viva la Befana” – Roma 6 gennaio 2015

IMG_3622-001

Corteo storico “Viva la Befana” – Roma 6 gennaio 2015

WordPress theme: Kippis 1.15